In de Warande

Dit mooie huisje op de Margote, aan 't kapelleken, met zijn witgekalkte gevels, zijn zwart "gepekte" plint en rood pannendak was het laatst overlevende van een reeks schilderachtige puntgeveltjes. Het zou niet misstaan hebben in het openluchtmuseum van Bokrijk. Sinds het in 1963 bij de aanleg van de nieuwe steenweg verdween, valt het enkel nog te bewonderen op de oude en fel begeerde zichtkaarten van Wichelen.

Deze herberg "De Warande" van Leo Van Den Bogaerd (Tas), naast de hoeve van Charel Bruyckers, kon men enkel binnengaan langs de zijkant van het huisje. Vooraan bevond zich immers de werkkamer van de broers-kleermakers Gustaaf en Emiel Van Den Bogaerd.

Er heerste daar een gemoedelijke sfeer in deze staminee, waar Julie (°1876) de bazin was en haar broers Staaf en Miel een babbeltje sloegen met de klanten. Af en toe werd het er ook luidruchtig, want naast duivenlokaal zetelde er ook de zangmaatschappij 't Zal wel gaan (beter gekend als De Ratten).