In Batavia

Tot het ca. 1960 definitief de deuren sloot, is Café "Batavia" zoals op het houten uithangbord boven de ingangsdeur te lezen stond, steeds de toevlucht van de Bohemers gebleven. Ze hielden van dit gezellig huisje en van zijn bewoners.

Hier ontvingen het toen al bejaarde echtpaar Amandus De Vos (Mandjen Bataaf 1860-1945) en zijn vrouw Virginia (Julieke) Praet, de klanten en brachten er hun talrijke kroost groot: 4 dochters (Jozefien, Liesken, Marie en Judith) en 4 zonen (Edward, Jozef, Desiré en Alfons). Laatstgenoemde Alfons, Pachter genoemd, bleef ongehuwd bij de ouders inwonen.

Op 5 augustus 1956, naar aanleiding van palingkermis in de wijk Bohemen, werd Moriaan, de eerste reus van Wichelen, bij de burgerlijke stand van Wichelen ingeschreven. Het voorlopig bestuur koos Batavia als vergaderlokaal.

In zijn mémoires herinnert Miel Schuddinck zich hoe Amandus en zijn echtgenote vóór de oorlog hun gouden bruiloft vierden en op die dag om zo te zeggen gans Wichelen in feest was. Er werd toen gezongen van: ‘In Bemen op ‘t bergsken woonde Mandjen De Vos’