In de Petunia

Vooraan in de Statiestraat, op nummer 6, sprongen de bloembakken vol petunia's, aan winkel en herberg "De Petunia" van Remy Verhaeven sterk in het oog.

Remy (°Wichelen 1867 †1949) boomkweker, zaadhandelaar en herbergier en Paulina De Corte, winkelierster (°Serskamp 1866 †Wichelen 1925) woonden er met hun kinderen: Maurits (°Wichelen 1901), Emma (° Wichelen 1902) en Adhemar (°Wichelen 1907).

De Petunia was de trotse bezitter van de eerste pick-up van de gemeente. Daar kwam de jeugd van Wichelen, vooral die van Scheldehoek en Dorp, op af.

Het ouderlijk huis van "Pier-oom"- een benaming die zou verwijzen naar een zekere nonkel (oom) Petrus, anders gezegd "Pier-oom" - werd gesplitst en op de rechter helft bouwde Rik Lauwers (°Vilvoorde 1902), gehuwd met Emma Verhaeven, een nieuwe woning. Dit gezin telde kinderen : Verhaeven Georges, Lauwers Marcel en Felix-Lucien. Rik baatte een autobusdienst uit, samen met zijn broer Louis Lauwers (woonachtig op de Margoot, de latere Garage Marcel). Samen verzorgden zij de eerste private autobuslijn Aalst - Wichelen.