In den Engel

Herberg "den Engel" gelegen op de wijk Margote werd reeds vermeld in 1779 en bestond er toen al ruim 80 jaar (RAG. LvA. 403). De toenmalige herbergier Adriaan, na hem Philippus en tenslotte kleinzoon Jan Baptist behoorden tot het geslacht De Mol.

De zaak werd daarna verdergezet door de kinderen tot schoonzoon Franciscus De Bruycker met de dochter Maria huwde en de zaak verder uitbouwde. De herberg, tevens lokaal van de fanfares Sint-Cecilia en De Clemenskring, werd in 1911 gesloopt. Schoonzoon meester Philemon Govaert en zijn vrouw Clothilde De Bruycker lieten er, op dezelfde plaats, hoek Margote-Statiestraat, de karakteristieke woning bouwen die er nu nog te zien is. Het plan was van de hand van architect Theophiel Présiaux uit Lede (geboren in de Mosstraat te Wichelen in 1854). Daar werden in het gezin Govaert-De Bruycker 4 dochters geboren: Anna,Aline, Cecile en Lea. Zij bleven ongehuwd tot hun dood in 't huis van de Govaers wonen.