In de Ossekop

Het huis links op de voorgrond met het opschrift “In de ossekop bij August Meuleman-Cornelis  Slachter en herbergier” behoorde toe aan A. Meuleman die hier in 1873 het slachtersbedrijf oprichtte dat tot 1975 zou blijven bestaan. Drie generaties volgden elkaar op. August overleed op 16 september 1914 en zijn dochter Cordule nam de zaak over. Na het overlijden van haar echtgenoot Leo Schockaert in 1934 baatte Cordule de zaak tijdelijk uit samen met haar neefje G. De Maesschalck.

In 1938 ging het bedrijf dan over op G. De Maesschalck-De Knijf die het slagersberoep hier bleef uitoefenen tot 30 september 1975. Bij de viering van het 100-jarig bestaan van de St.-Gertrudiskerk in 1973, kon men aan de voorgevel volgend opschrift lezen:

Zovele Pastoors waren hier aan 't werk Tijdens het 100-jarig bestaan van de Kerk, Maar hier in het bekende Slagersbedrijf Van Gust De Maesschalck en Jeanne De Knijf Werken in diezelfde Honderd Jaar Nu al Drie Geslachten na mekaar”.