Au Pavillon

Deze foto geeft een mooie impressie van de Margote in de omgeving van de nieuwge-bouwde kerk. Het geplaveide wegeltje op de voorgrond leidt naar de pastorie. Verderop verschaft een gelijkaardige wegel toegang tot de nieuwe kerk. Uiterst links het huis met wit geschilderde voorgevel en mooie deuringang destijds bewoond door de familie D'Hooghe. Daarnaast twee herbergen broederlijk naast elkaar, met de respectieve uithangborden ‘Au Pavillon’ enIn Amsterdam’, bewoond door de zonen van smid (en herbergier) Leonardus Colle.

Au Pavillon, chez H. Colle, werd later na de vernederlandsing beter gekend als Het Paviljoen.

Henricus Colle (1848-1911) en Maria Theresia Cornelis hadden 4 dochters die allemaal naaister werden (Maria Virginia, Maria Joanna, Maria Catharina en Evelina) en 2 zonen die schipper werden: Leonard en Gustavus.

Herberg Het Paviljoen wordt dan later verdergezet door zoon Gustavus Colle.